2000 daa med perfekt storfugl- og rypeterreng

Fra og med jaktåret 2018 vil terrenget på Klemosæterhøgda i Synnfjellet være utleid. 

Del denne siden