Nordre Klemoen ligger i Torpa, Nordre Land kommune. Gården driftes i dag av Anders og Helen Klemoen. På gården produseres i underkant av 450 000 liter melk, og det leveres omlag 60 dyr til liv/slakt hvert år. Nytt driftsbygg, for melkekyrne ble satt opp i 2010, og her blir kyrne melket i melkerobot. Det gamle båsfjøset ble bygget om i 2017, til bingefjøs med spalteplank.

I tillegg til å drifte gården, selger familien hyttetomter i Synnfjellet, som er et attraktivt friluftsområde sommer som vinter. 

Del denne siden